เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

Number1 Pest Control Service

บริการกําจัดปลวก หนู แมลงสาบ มด โดย บริษัท มีทีมผู้เชี่ยวชาญ และผู้ชํานาญมีประสบการณ์การทำงานในการกําจัดปลวก มด แมลงสาบ เพื่อช่วย แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เราประสงค์ที่จะให้บ้าน และที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือน ปราศจากแมลงร้าย ซึ่งเป็นสัตว์ที่ก่อให้เกิด อันตราย สร้างความเสียหาย ความรําคาญ และเป็นพาหะนําโรคมาสู่มนุษย์

บริการกำจัดปลวกเป็นบริการที่มีการใช้สารเคมีหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อกำจัดปลวกที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือสถานที่อื่น ๆ ที่คุณต้องการกำจัดปลวกออกจากนั้น เป็นประการที่สำคัญเพื่อควบคุมการระบาดของปลวกที่อาจทำลายคุณทั้งในทางด้านสุขภาพและทรัพย์สินทางที่อยู่ในบริเวณนั้น

บริการกำจัดปลวกเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าปลวกถูกกำจัดอย่างสมบูรณ์และไม่กลับมาเร็ว นอกจากนี้ยังสำคัญที่จะป้องกันปลวกใหม่เข้ามาในบริเวณของคุณโดยการบำรุงรักษาและเฝ้าระวังให้ดีอย่างต่อเนื่อง

CERTIFICATE

ใบรับรอง MSDS ไร้สารเคมี

บริษัทเราได้ผ่านการรับรองคุณภาพและส่วนผสมของน้ํายาจาก บริษัท BBC Biochemical ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งน้ํายาของเราปราศจากสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart